Fondforum: Liberal socialism och självstyrande bolag

Bo Rothstein, professor emiritus i statsvetenskap, har bjudits in för att samtala om självstyrande bolag. Nytt datum.

Det diskuteras från tid till annan hur ett bolag ska styras. Är självstyrande bolag en renodlad form av intressentmodellen där de anställda helt står i centrum? Finns det några utmaningar med bolag som behöver balansera goda arbetsvillkor med ett avkastningskrav?

På vilket sätt skulle denna typ av självstyrande bolag påverka kapitalmarknaden? Skulle fonder kunna – eller för den delen vilja – investera i dessa bolag?

Det och andra frågor tänkte vi diskutera i ett samtal med Bo Rothstein hos Fondbolagens förening. Bo har engagerat sig i viktiga samhällsfrågor under lång tid. Han har nyligen skrivit en ny bok som bland annat beskriver hur man kan kombinera socialism med liberalism för att motverka en allt ökande ekonomisk ojämlikhet. Kan en del av lösningen vara autonoma självstyrande företag som ägs av de anställda? Och kan anställda få ett bättre arbetsliv och ta del av företagets vinster genom att ändra kontraktet mellan arbete och kapital?

Medverkande:
Bo Rothstein, Professor emiritus i statsvetenskap
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening (moderator)

 

Börjar
Slutar
Plats
Zoom
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Använd denna länk för att delta.
Webinar ID: 818 6676 4953