Information om arbetet med att avveckla Stibor T/N

Möte i föreningens juridik- och compliancegrupp.

Jonny Sylvén på Bankföreningen informerar om läget i arbetet med att avveckla Stibor T/N. Informationen kommer enligt vårt önskemål att hållas på engelska.

Mötet äger rum på Teams.

Börjar
Slutar
Anmälan

Kontakta Helene Wall.