Informationskrav om aktivitetsgrad

Möte för att diskutera hur nya informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder kan uppfyllas.

Från den 1 januari 2020 gäller nya informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder. Information ska lämnas om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till ett relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

Mötet kommer att diskutera frågor kring hur kraven kan uppfyllas, behov av standardformuleringar etc.

Börjar
Slutar
Anmälan

Anmälan till Helene Wall senast 5 juni.