Möte i föreningens juridik- och compliancegrupp

Om bland annat aktuella EU-frågor och senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet.

Agenda:

1. Aktuella EU-frågor

 • Retail Investment Strategy
 • AIFMD Review
 • Open Finance (FiDA)

2. Senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet

 • EU-kommissionens översyn av SFDR
 • FI:s fördjupade analys av hur fondförvaltare följer nya EU-regler om hållbarhet
 • Gemensam tillsynsåtgärd (CSA) om hållbarhet i produktstyrningsprocessen
 • Tidsplan för regelverk
 • Esornas rapport till EU-kommissionen om finansmarknadsaktörers hållbarhetsupplysningar
 • FinDatEx (EET v1.1.1)
 • CS3D

3. Remisser

 • Remiss av förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser IMY (slagning mot sanktionslistor)
 • Avgiftsrapport FI
 • Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

4. Andra aktuella frågor hos föreningen

 • Framställning om en moderniserad och konkurrenskraftig fondlagstiftning som är bättre anpassad för framtidens marknad och en hållbar utveckling
 • Frågan om skattetransparenta fonder
 • Kort rapport från möte med KOV
 • Kort rapport om FI:s arbete med ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Utfallet av medlemsenkät juridikgruppen

Börjar
Slutar
Plats
Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Madeleine Dubois Orvelius.