Aktuell fondjuridik

Informationstillfälle om aktuella EU-frågor och senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet.

Agenda:

 1. Aktuella EU-frågor
  • Retail Investment Strategy; kort lägesrapport
  • AIFMD/UCITS review; kort lägesrapport
  • Förslag till ändringar i förordningen om referensvärden
  • Förslag om snabbare hantering av källskatt – FASTER
  • Översyn av direktivet om tillåtna tillgångar (UCITS nivå 2)
  • Mifir - Consolidated tape

 2. Senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet
  • EU-kommissionens översyn av SFDR
  • Den delegerade akten till SFDR
  • ESG-ratings
  • CS3D; senaste informationen

 3. Remisser
  • Betänkande av Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter, SOU 2023:69

 4. Andra aktuella frågor
  • Fondbolags anmälningsplikt enligt lagen om utländska direktinvesteringar
  • Branschdialog med FI om penningtvättsfrågor


Börjar
Slutar
Plats
Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Madeleine Dubois Orvelius.