Möte i arbetsgruppen för ägarfrågor och hållbarhet & juridik-/compliancegruppen

EU:s hållbarhetsregelverk står på agendan.

En kallelse med länk till mötet har gått ut till alla medlemmar i arbetsgruppen. 

Agenda:

1. Uppdatering om arbetsläge/tidslinje SFDR och TR
2. Presentation av nivå 2-reglerna till SFDR
3. Vad kan vi förvänta oss för input från KOM, ESA:s och FI innan 10 mars?
4. Besked från Pensionsmyndigheten och Swesif angående standardiserad informationsformat under övergångsperioden
5. Diskussionsmöten om SFDR nivå 2
6. Övriga frågor

Börjar
Slutar
Plats
Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Anmälan sker till Petter Mattsson