Möte i arbetsgruppen för ägarfrågor och hållbarhet

Föreningens självreglering på hållbarhetsområdet kommer behandlas.

Under hösten har kansliet arbetat med att anpassa föreningens självreglering till de nya transparenskrav som införs i och med att disclosureförordningen (SFDR) börjar tillämpas den 10 mars. I brist på nivå 2-reglering bedöms det fortfarande finnas ett behov av ett enhetligt format för hållbarhetsrelaterade upplysningar, i synner het för Pensionsmyndighetens fondtorg. Det framgår också av lagrådsremissen.

Utkast till ändrade riktlinjer och ny vägledning har skickats ut.

Varmt välkomna!

Börjar
Slutar
Plats
Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Anmälan till Petter Mattsson.