Möte i föreningens juridik- och compliancegrupp

Detta är en tillfällig arbetsgrupp som träffas för att diskutera förslaget till förändringar i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) och direktivet om värdepappersfonder (UCITS-direktivet) som EU-kommissionen publicerade den 25 november.

Kommissionens förslag syftar till att adressera finansiella stabilitetsrisker, bl.a. genom att reglera kreditfonder och att harmonisera AIFMD och UCITS avseende delegering av verksamhet, likviditetshantering, rapportering och regleringen av förvaringsinstitut. Fondbolagens förening ingår i den referensgrupp som satts samman av Regeringskansliet, och kommer löpande att delta i möten under den tid som förslaget förhandlas i rådsarbetsgrupp.

Börjar
Slutar
Plats
Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

 För frågor och anmälan kontakta Madeleine Dubois Orvelius.