Möte i föreningens juridik- och compliancegrupp

Arbetsgruppen diskuterar bland annat aktuella EU-frågor och senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet.

AGENDA:

1. Aktuella EU-frågor 
- Listing Act 
- Förslag till ändringar i nivå 2-akter till UCITS-direktivet 
- AIFMD/UCITS review lägesrapport 
- Översyn Emir 
- DORA
 
2. Senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet 
- SFDR 
- Den delegerade akten till SFDR 

3. Remisser 
- Fondnamn relaterade till hållbarhet 
- Bättre konsekvensutredningar 

4. Andra aktuella frågor hos föreningen  
- Vägledning om fel i NAV uppdaterad till Priip-faktabladets riskskala  
- Principiell PM om tillämpningsområdet för Esmas riktlinjer om utkontraktering till molntjänstleverantörer 
- De nya Priip-faktabladen 
- CS3D - positionspapper och förhandlingsläget 
- Penningtvätt 
- Rapport från möte med Konsumentverket 
- Rapport från möte med Finansinspektionen om myndighetens handläggning 
- Kommande möte om värdering 
- Läge vad gäller svensk reglering av swing pricing 

 

 

Börjar
Slutar
Plats
Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Madeleine Dubois Orvelius.