Möte i föreningens juridik- och compliancegrupp

Aktuella frågor och senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet.

Agenda

 1. Aktuella EU-frågor
  • Retail Investment Package

 2. Senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet
  • Återrapport möte med FI om SFDR-konsultationen nivå 2 och diskussioner om eventuella ändringar av nivå 1
  • CS3D

 3. Remisser
  • Remissvar föreskrifter om justerat fondandelsvärde
  • Remissvar Fondtorgsnämndens fondavtal

 4. Andra aktuella frågor hos föreningen
  • Lagförslag Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen
  • Återrapportering förfrågan om intresse för Eltif
  • Kort rapport från rättssäkerhetsmöte FI/Finansdepartementet
  • Läget skattetransparenta fonder


Börjar
Slutar
Plats
Fondbolagens förening, David Bagares gata 3, Stockholm
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Madeleine Dubois Orvelius.