Möte i pensionsarbetsgruppen

Pensionsmyndighetens revidering av fondavtalet kommer diskuteras.

Ett underlag med synpunkter på det reviderade fondavtalet har skickats ut tillsammans med beräkningar av effekterna de föreslagna ändringar i prissättningsmodellen. 

Remissvaret ska vara inne senast 3 januari 2021.
Ett reviderat avtal kommer skickas ut 1 februari 2021.
Det nya avtalet kommer träda i kraft 1 april 2021.

Börjar
Slutar
Anmälan

Anmälan till Fredrik Hård.