Den finansiella sektorns roll för ett hållbart samhälle

Fyra branschorganisationer inom finanssektorn står värdar på denna heldagskonferens med hållbarhet på agendan. Det blir ett fullmatat program med massor av intressanta talare.

Hallbarhetsevenemang22b.jpg

Finansmarknaden har en nyckelroll i arbetet med att uppnå en mer hållbar utveckling av samhället. Vilken roll har då den finansiella sektorn, vilket hållbarhetsarbete pågår, vilka insatser behövs från andra sektorer på vägen mot ett mer hållbart samhälle och vilka överväganden behöver vi göra i en osäker och föränderlig värld? Tillsammans vill vi fyra branschorganisationer lyfta fram och diskutera det pågående hållbarhetsarbete som snabbt utvecklas på finansmarknaden. Under dagen samlar vi representanter för myndigheter, företag och finansmarknadens aktörer för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv

Program

Moderator: Elisif Elvinsdotter

Registrering och frukost från kl. 8.30.

09.00-09.30

Vilken roll spelar finansbranschen och dess olika aktörer i hållbarhetsarbetet?
Samtal med vd:arna för finansbranschens fyra branschorganisationer kring hållbarhetsarbetet på finansmarknaden.
• Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
• Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen
• Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring
• Urban Funered, vd för Svensk Värdepappersmarknad

09.30-10.00

Inledningsanförande: Max Elger, finansmarknadsminister

10.15-11.00

Hur ställer vi om till en hållbar ekonomi?
För samhällsnyttans skull är det angeläget att hitta styrmedel som leder till största möjliga måluppfyllelse till minsta möjliga samhällskostnad. Hushållens och företagens konsumtions- och investeringsbeslut har en avgörande betydelse. Vilka val av styrmedel ger bäst möjligheter för omställning i en hållbar riktning?
• Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef, Handelsbanken
• Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen
• Jens Matthiessen, Financial Adviser på EU-kommissionens representation i Sverige
• Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet

11.15-12.00

Är värdepappersmarknaden hållbar?
Svensk värdepappersmarknad tillhör de ledande inom EU och hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor i ekvationen. Hur tänker de kring hållbarhet, vilken roll spelar hållbarhet på börsen och vilka avvägningar gör finansiella rådgivare, mäklare och analytiker angående ESG?
• Fredrik Ekström, vd för Nasdaq Stockholm
• Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Finansinspektionen
• Christian Luiga, CFO and Deputy CEO Saab ab
• Johan Mörner, vd för Erik Penser Bank
• Lena Österberg, Head of Sustainability Research and Strategy, Carnegie

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.15

Är konsumenterna med på hållbarhetståget?
Hur ser intresset ut för hållbara finansprodukter? Väljer konsumenterna hållbara produkter av etiska skäl eller för att de tror på högre avkastning? Hur kan vi informera om hållbarhet på ett bra sätt? Har kunderna hjälp av det nya EU-regelverket? Vilka är förenklingens för- och nackdelar? Vilken roll har media?
• Per Sandell, affärsområdeschef finansiella tjänster, Svanen
• Helena Hagberg, hållbarhetschef, Skandia
• Therese Liljeblad, investment product specialist, Nordea
• Anna Larris, jurist Fondbolagens förening

14.15-14.45 Fika

14.45-15.30

Hur påverkar investerarna för en hållbar framtid?
Hur driver investerarna på för att uppnå hållbarhetsmålen? Ett viktigt verktyg är ägarstyrning och påverkansarbete. Men vilken roll spelar det och hur påverkar investerarna på det mest effektiva sättet?
• Thomas Flodén, ansvarig kapitalförvaltning,AMF
• Emelie Westholm, Head of responsible investments, Folksam
• Joakim Sandberg, professor i ekonomi, Göteborgs universitet
• Johanna Gestlöf Lundgren, Hållbarhetschef SPP

15.30-15.45

Sammanfattning av dagen
Dagens diskussioner sammanfattas av moderatorn tillsammans med representanter för föreningarna.

 

Börjar
Slutar
Plats
Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

För anmälan, kontakta Cajsa De Groat