Nytt riskmått för räntefonder - så funkar det

Fondbolagens förening har beslutat att komplettera dagens standardiserade riskmått för räntefonder med ny information som visar räntefonders kreditrisk. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika räntefonder.

Välkomna att lyssna på en presentation av hur de nya nyckeltalen fungerar.

Program:
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening - om bakgunden till föreningens arbete med förbättrad riskinformation.

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening – presentation av de nya nyckeltalen.

Stefan Larsson, Senior portföljförvaltare, räntor, Alfred Berg Kapitalförvaltning A/S Swedish Branch– så fungerar nyckeltalen i praktiken.

Varmt välkommen! 

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening 

Börjar
Slutar
Plats
Digitalt via Zoom
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för medlemmar och associerade medlemmar i Fondbolagens förening, särskilt inbjudna gäster samt journalister.

Anmäl dig här! 

 

För frågor kontakta Jenny Grip.