Referensgruppsmöte på Finansdepartementet

Mötet handlar om hållbarhetsregleringen av finansmarknadens aktörer på EU-nivå.

Fondbolagens förening deltar i detta externa referensgruppsmöte som Finansdepartementet bjudit in till. Såväl finansbranschen som myndigheter, stora industribolag, konsumentorganisationer m.fl. är inbjudna. På mötet kommer bl.a. två deltagare från de tekniska expertgrupper (TEG) som Europeiska kommissionen tillsatt för arbete relaterat till taxonomiförslaget att berätta om sitt arbete.

Börjar
Slutar
Plats
Finansdepartementet
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)