Arbetsgrupp för riskfrågor

Arbetsgruppen bjuds in till en workshop tillsammans med Finansinspektionen.

Följande frågor kommer diskuteras:
- Erfarenheter från tillsynen av fondbolagens likviditetsriskhantering/stresstester. Vad bör man tänka på, vad fungerar, och vad fungerar inte?
-Likviditetstresstester generellt och FI:s arbete med utveckling av stresstester av marknaden som helhet.

Börjar
Slutar
Anmälan

Anmälan till Fredrik Pettersson.