Nyhet Publicerad

40 år på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har haft en genomsnittlig årlig värdeökning (inklusive utdelningar) på 15,6 % de senaste 40 åren. Men perioden har inte varit utan kursfall och börsturbulens.

Även om finansiellt sparande har varit möjligt ända sedan 1950-talet är det under de senaste 40 åren som det verkligen har tagit fart. Den positiva utvecklingen på aktie- och räntemarknaden har varit starkt bidragande orsak, framför allt den fantastiska värdeutvecklingen de senaste 20 åren. Under perioden 1980-2019 har Stockholmsbörsen stigit med hisnande 29 700 procent, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på över 15,6 procent. En placering på 1 000 kronor i början av 1980 skulle vid utgången av januari 2019 stigit till 300 000 kronor.

Trots denna makalösa värdestegring har perioden innehållit ett flertal kraftiga och mer eller mindre långvariga kursfall. Två stora kursfall har inträffat under 2000-talet, 2000-2001 och 2007-2008. 40-årsperioden har också bjudit på kraftigt växlande ränte- och inflationsnivåer, och introducerat negativ styrränta. Den senaste 10 årsperioden har det mesta pekat uppåt, även om börsen vid ett par tillfällen tvekat om färdriktningen.