Nyhet Publicerad

Hållbara fonder: EU ställer hårda krav

Uppslutningen var stor på föreningens webbinarium om nya krav på hållbarhetsinformation. Patrik Karlsson från Esma redovisade förslagen från EU:s tre tillsynsmyndigheter. Panelen med representanter från fondbolag såg både plus och minus.

 

Patrik Karlsson, policy officer på Esma och Anna Larris, jurist på Fondbolagens förening

De tre tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden i EU: EBA, Esma och Eiopa har publicerat ett förslag på tekniska tillsynsstandarder för hållbarhetsinformation (disclosureförordningen). Syftet är att stärka skyddet för investerare och förbättra informationen om finansiella produkter till investerare. Patrik Karlsson, policy officer på Esma, presenterade förslaget på ett välbesökt fondforum i webbinarieformat.  Förslaget innebär mycket omfattande krav på redovisning av hållbarhetsaspekter i fondbolagens förvaltning. 

Anna Larris, jurist Fondbolagens förening, Robert Vicsai, hållbarhetsspecialist Storebrand, Nina Mattsson, senior product manager Nordea och Anna Strömberg, förvaltare Catella.

Anna Larris, Fondbolagens förening, modererade ett panelsamtal om den praktiska tillämpningen av EU-förslaget. Paneldeltagarna var positiva till ambitionen att undvika greenwashing i fondbranschen. Nina Mattson (Nordea) menade att förordningen kan skapa större tydlighet kring när en fond faktiskt är hållbar, vilket välkomnas av fondbolag med aktivt hållbarhetsarbete. Anna Strömberg (Catella) höll fram att fondbolagen fått ett frågebatteri som kan användas i dialogen med bolagen.

Panelen uttryckte dock en farhåga kring att regelverket är så komplext och omfattande. Robert Vicsai (Storebrand) sa att förordningen sätter hållbarhetsarbetet i helt nytt perpektiv och förändrar arbetet - det kommer också vara ansträngande. 

Rapporteringskraven är resurskrävande, inte minst för mindre fondbolag, som kommer tvingas lägga ut jobb på dataleverantörer. Fonderna förväntas rapportera data som bolagen de investerar i inte redovisar. En följd blir att investerarna kommer driva på hållbarhetsarbetet i näringslivet. Men hur fångar man upp bolag som håller på att ställa om till en mer hållbar produktion? Det syns inte i t.ex. redovisade siffror för koldioxidutsläpp. 

I Sverige har vi redan kommit långt med hållbarhetsarbetet, och börjat diskutera proaktiva aspekter som bolagens affärsmodeller. EU-regelverket fokuserar snarare på risker än möjligheter. Ett önskemål är dock att EU-regelverken ersätter de nationella krav som redan finns så fondbolagen slipper leva med dubbla regelverk. 

Förslagen till nivå 2-reglering till disclosureförordningen är nu ute på remiss, och EU-myndigheterna vill ha in synpunkter senast 1 september.

Disclosureförordningen