Nyhet Publicerad

Analys: nytt riskmått förbättrar info till spararna

För första gången redovisas nu det nya nyckeltalet spreadexponering i räntefondernas årsredovisningar. Syftet är att ge spararna bättre information om fondernas kreditrisk. I stort sett alla fonder redovisar talet.

Turbulensen på marknaden för företagsobligationer i samband med coronakrisen tydliggjorde att det saknades ett bra nyckeltal för att redovisa kreditrisk i räntefonder. Fondbolagens förening fattade därför beslut om att införa nyckeltalet spreadexponering som en rekommendation till föreningens medlemsbolag.

Under 2021 har svenska räntefonder börjat redovisa nyckeltalet i fondernas årsredovisningar och vår genomgång visar att uppslutningen kring det nya måttet är stor. Måttet spreadexponering ger kompletterande information som inte framgår av durationsmåttet eller den riskindikator (1-7), som enligt EU-reglerna ska anges i fondens faktablad. Föreningen har gjort en sammanställning och analys av riskmått för olika ränfontefondstyper. Vi kan efter genomgången konstatera att måttet spreadexponering förbättrar riskinformationen till spararna.

Spreadexponering – förbättrad riskinformation för räntefonder