Nyhet Publicerad

Blågult sparande flyttar utomlands

Under 90-talet bidrog ny lagstiftning till att svenskarna började placera mer utomlands.

1990 utgjorde placeringar i utländska aktier (främst global- och Europafonder) 14 procent av aktiefondernas totala förmögenhet. 1997 tilläts allemansfonderna köpa utländska aktier och många fonder ändrade då sin placeringsinriktning till att även investera i aktier globalt. Sedan dess har det vuxit fram en mängd nya fonder med olika geografiska eller branschmässiga inriktningar.

EU underlättar fondhandel över gränserna                                                                                                  

Genom att harmonisera regelverket för fonder i Europa avsåg EU främja handel med fonder över gränserna. Medlemsländerna implementerade EU-direktivet 1989 och Sverige, som då var ett EES-land, införde UCITS-reglerna i en ny fondlag 1991. I övervägandena till den svenska lagen togs också hänsyn till att de svenska spararna nu var mer vana och hade mer kunskap om investeringar i fonder. Den nya lagen gav mer frihet till marknaden och uppmuntrade till produktutveckling. Det vägdes upp av mer omfattande krav på riskspridning och information till andelsägarna.

Fondmarknadens utveckling 1979-2019

Vi summerar utvecklingen av fondsparandet under de fyra senaste decennierna i samband med att Fondbolagens förenings 40-årsjubileum går mot sitt slut. Erfarenheterna kan tas med in i det nya decenniet!