Nyhet Publicerad

Bra med krav på information om fonders aktivitetsgrad

Regeringen har föreslagit ett lagstadgat krav på information om aktivitetsgrad i fondförvaltning. Branschen har redan tagit fram nyckeltal för detta, och Fondbolagens förening ser positivt på förslaget.

I en lagrådsremiss föreslås nya krav på att fondbolag och AIF-förvaltare vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex ska lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen (dvs. hur mycket fondens avkastning varierar i värde i förhållande till sitt jämförelseindex). Informationen ska även beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

- Vi tycker att det är bra att man nu skärper lagstiftningen och höjer kraven på transparens. Branschens har redan identifierat det här behovet och införde för mer än 15 år sedan just de nyckeltal som regeringen nu lagstiftar om. Ett nyckeltal ger sparare och rådgivare möjlighet att själva läsa av fondens aktivitet. Därutöver är det självklart viktigt att fondens beskrivning av sin verksamhet stämmer med verkligheten. Det är en viktig uppgift för Finansinspektionen att säkerställa, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.