Nyhet Publicerad

Branschens praxis blir lag

Regeringen vill från nästa år införa krav på att fondförvaltare ska informera om hur aktiva de är i sin förvaltning.

Fondbolagens förenings medlemmar har sedan lång tid tillbaka redovisat sin aktivitetsgrad, och föreningen välkomnar att kraven inom kort kommer omfatta samtliga aktörer på marknaden.

I den proposition som nu ligger ställs krav på att fondförvaltare ska lämna information om aktivitetsgrad, dvs. hur mycket fondens avkastning varierar i värde i förhållande till sitt jämförelseindex (aktiv risk). För flertalet svenska fonder är det här inte någon större nyhet. Sedan mer än 15 år tillbaka har medlemsbolagen i Fondbolagens förening beslutat att redovisa just detta aktivitetsmått för sina förvaltade fonder. Förvaltarna ska enligt regeringens förslag även beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.  

 -I branschen har vi enats om att det är viktigt att sparare och rådgivare har möjlighet att själva läsa av fondens aktivitet. Därför införde Fondbolagens förening sådana krav i sina riktlinjer redan 2004. Nu blir det lag på att redovisa dessa nyckeltal vilket i praktiken innebär att alla svenska fonder, även de som inte är medlemmar i Fondbolagens förening, ska redovisa dem. Det som är nytt för alla fondbolag är kraven på att beskriva hur förvaltningen bedrivs i förhållande till ett relevant jämförelseindex och varför det jämförelseindex som används är relevant. Det kommer att underlätta förståelsen bland investerare, säger Fredrik Nordström vd på Fondbolagens förening.