Nyhet Publicerad

Cybersäkerhet på agendan i ny arbetsgrupp

Fondbolagens förening har startat en arbetsgrupp som behandlar aktuella frågor kring cybersäkerhet.

En arbetsgrupp för cybersäkerhet har just startats. Där tar vi upp frågor som rör informationssäkerhet inom fondbranschen, vi diskuterar aktuella lagförslag på cybersäkerhetsområdet och tar fram vägledningar. Medlemmar som vill ingå i gruppen kan höra av sig till Madeleine Dubois Orvelius.