Nyhet Publicerad

Den svenska fondförmögenhetens fantastiska utveckling

Svenska sparares fondförmögenhet har haft en fantastisk utveckling de gångna 40 åren. Från cirka en miljard år 1979, till 3 978 miljarder vid utgången av 2018.

När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder. I dag 40 år senare finns det omkring 3 000 fonder på den svenska marknaden tillgängliga för svenska sparare. Det bäddar för valmöjligheter, mångfald och gynnsam konkurrens.

Även om finansiellt sparande har varit möjligt ända sedan 1950-talet är det under de senaste 40 åren som det verkligen har tagit fart. Den positiva utvecklingen på aktie- och räntemarknaden har varit starkt bidragande orsak, framför allt den fantastiska värdeutvecklingen de senaste 20 åren.

Under perioden 1980-2018 har Stockholmsbörsen stigit med hisnande 27 700 procent.  En placering på 1 000 kronor i början av 1980 skulle vid utgången av januari 2019 stigit till 270 700 kronor.

Trots denna makalösa värdestegring har perioden innehållit ett flertal kraftiga och mer eller mindre långvariga kursfall. Två stora kursfall har inträffat under 2000-talet, 2000-2001 och 2007-2008. Den senaste 10 årsperioden har det mesta pekat uppåt, även om börsen vid ett par tillfällen tvekat om färdriktningen.