Nyhet Publicerad

Efterlängtat besked från regeringen

Regeringen utreder åtgärder för att stärka den svenska fondmarknadens konkurrenskraft.

Regeringen beslutade igår om direktiv till en utredning som ska föreslå åtgärder för att modernisera fondregelverket och stärka svensk fondmarknads konkurrenskraft. Fondbolagens förening har i flera framställningar påtalat behovet av sådana åtgärder.

”Vi är glada att regeringen hörsammat detta. Det skickar tydliga signaler om en politisk ambition för svensk fondmarknad,” säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Utredningen ska utforma regler om associationsrättsliga fonder med rörligt aktiekapital och hur dessa ska behandlas i skattehänseende. Den ska även föreslå regler för en kontraktsrättslig struktur för alternativa investeringsfonder. Vidare ska det utredas om skattetransparenta fonder bör införas i svensk rätt. Det är fonder där beskattningen sker hos andelsägarna i stället för fonden, vilket är gynnsamt för vissa typer av investerare.

”Detta kommer att stärka den svenska fondmarknadens konkurrenskraft. Det innebär att det kommer att finnas förbättrade förutsättningar att etablera fonder i Sverige, i stället för att behöva lägga verksamheten i andra länder,” säger Fredrik Nordström.

Utredningen ska vidare överväga modernare reglering för börshandlade fonder och analysera hur ”fondlagstiftningen och annan lagstiftning kan uppdateras i enlighet med vad som anges i Fondbolagens förenings skrivelser”.

”Föreningen har påtalat att det finns svagheter i den svenska fondregleringen. Regleringen måste hänga med i utvecklingen och ge förutsättningar för att driva fondverksamhet på ett effektivt sätt och i fondspararnas bästa intresse. Det är mycket efterlängtat att detta nu ska bli verklighet.”

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 30 april 2025.

Kommittédirektiv från Finansdepartementet:
Ett moderniserat regelverk för att stärka konkurrenskraften och motståndskraften på svensk fondmarknad