Nyhet Publicerad

Esor vill ha klargörande om hållbarhetsregelverk

EU:s tillsynsmyndigheter har ställt en rad frågor till EU-kommissionen om det nya SFDR-regelverket. De vill bland annat veta hur "hållbara investeringar" ska tolkas.

Det finns en rad viktiga frågor som den svenska fondbranschen behöver få svar på i samband med implementeringen av EU:s nya hållbarhetsregelverk SFDR. Nu har de tre europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma  ("Esorna") ställt frågor till EU-kommissionen för att få vägledning om hur vissa delar av regelverket ska tolkas. Frågorna berör bland annat definitioner och gränsdragningar för de s.k. artikel 9-fonderna (fonder som "har hållbara investeringar som mål"). Fondbolagens förening följer frågorna och ser fram mot svaren från EU-kommissionen. 

List of additional SFDR queries requiring the interpretation of Union law