Nyhet Publicerad

EU uppmanar medlemmar att satsa på finanskunskap

Det Europeiska rådet antog den 14 maj slutsatser om den finansiella kunskapen i medlemsstaterna. Kunskapen är låg och även i Sverige behöver mer göras, en betydande del av befolkningen saknar tillräckliga kunskaper i privatekonomi.

Enligt Eurobarometern är den finansiella kunskapen låg inom EU. Sverige placerar sig över genomsnittet på 6:e plats, men 19 procent av svenskarna anser sig ha låg finansiell kunskap.

Rådet konstaterar i sina slutsater att finansiell kunskap är viktig för att öka det finansiella välbefinnandet och tillhörigheten inom EU. Man menar att finansiell kunskap inte bara gynnar individen, utan även samhället i stort. Inom hela EU finns problem med finansiella bedrägerier, och man anser också att en höjd kunskapsnivå ger ett skydd mot dessa. Medborgarna behöver även klara av att sköta sin privatekonomi i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

Nationella nätverket för finansiell folkbildning

De europeiska tillsynsmyndigheterna gör ett arbete med att öka den finansiella förmågan i sina respektive länder. Fondbolagens förening tar aktiv del i Nationella nätverket för finansiell folkbildning som koordineras av Finansinspektionen. Föreningen har fått förtroende att föreläsa om fondsparande i de kurser som hålls inom nätverket. 

Ung Privatekonomi

EU berör även vikten av finansiell utbildning för barn och unga och integration av finanskunskap i läroplanerna. Organisationen Ung Privatekonomi arbetar med att sprida kunskap om privatekonomi till Sveriges alla gymnasieelever. Föreningen är en av finansiärerna bakom initiativet. 

Läs Ung Privatekomis kommentar till Europeiska rådets slutsatser om finansiell kunskap. 

Capital markets Union: Council approves conclusions on financial literacy

Nationella nätverket för finansiell folkbildning