Nyhet Publicerad

Fel låta hållbart fondsparande finansiera gröna sparkonton

En bredare ansats för skattegynnat grönt sparande behövs, och en finansiering av gröna sparkonton genom höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring motverkar syftet. Det skriver Fondbolagens förening i ett yttrande.

Fondbolagens förening har deltagit i utredningen ”Grönt sparande” men ställer sig inte bakom utredarens finansieringsförslag. Utredaren föreslår att finansieringen av gröna sparkonton ska ske genom höjd skatt på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring, vilket är problematiskt på många sätt.

- Att finansiera skattegynnat grönt banksparande genom att höja skatten på ISK och kapitalförsäkring är fel väg att gå. Det finns många hållbara värdepappersfonder på marknaden, och vi ser hur dessa ökar i popularitet bland spararna. Att enbart banksparande omfattas av förslaget och att skatten på hållbart fondsparande i praktiken istället höjs anser vi är olyckligt och motverkar syftet, säger Anna Larris, jurist på Fondbolagens förening och expert i utredningen.

Utredningen har, på grund av utformningen av utredningsdirektiven, endast omfattat banksparande och alternativa investeringsfonder. Föreningen är positiv till att bredare möjligheter till skattegynnat grönt sparande utreds. Investeringarna på ISK och i kapitalförsäkringar omfattade i slutet av 2019 sammanlagt 9 600 miljarder kronor, vilket kan jämföras med de 45 miljarder kronor som utredningen uppskattar att den gröna utlåningen kan uppgå till år 2031. Troligtvis kommer detta stora kapital göra störst skillnad för möjligheterna att ställa om ekonomi och samhälle i en mer hållbar riktning.

Grönt sparande (SOU 2017:17)