Nyhet Publicerad

Fondbolagen söker jurist

Fondbolagens förening söker en jurist, som tillsammans med övriga jurister på kansliet, ska verka för bra regelverk och goda förutsättningar att driva fondverksamhet i Sverige.

Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remissinstans nationellt och på EU-nivå. 

Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. I dag har Fondbolagens förening 47 medlemsbolag som tillsammans förvaltar merparten av fondsparandet i Sverige. Medlemsbolagen representerar en mångfald av olika fondbolag. Föreningen har dessutom flera associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

I rollen som jurist kommer du arbeta med flera olika områden inom finansiell juridik, framför allt fondjuridik. Även arbete inom andra rättsområden, inte minst EU-rätt, konsumenträtt och marknadsrätt, förekommer. 

Du kommer att delta i planering och hantering av föreningens arbetsgrupper med deltagande från medlemmarFöreningens jurister har mycket kontakt med myndigheter och andra aktörer. Du arbetar nära övriga jurister och medarbetare på kansliet och kommer att ha mycket kontakt med föreningens medlemmar.  

Du kommer att arbeta med presentationer såväl i skrift som muntligen. Det handlar bl.a. om att formulera rättslig information  i bl.a. promemorior och remissvar. Du kommer också att göra rättsutredningar.  

I dina arbetsuppgifter ingår också att hantera allmänna juridiska frågor för kansliets verksamhet.   

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Du ska ha en juristutbildning. En inriktning som är relevant för föreningens verksamhet är meriterande. Du har minst ett par års arbetslivserfarenhet, gärna från myndighet, finansmarknadsaktör eller advokatbyrå.   

God samarbetsförmåga och förmåga att driva arbete självständigt är viktigt. Vidare krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 

Språkkunskaper 

Du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift.  

Övrigt 

Du rapporterar till vd. På kansliet finns ytterligare två seniora jurister, varav en chefsjurist med huvudansvar för juridiken på föreningens kansli. Tillsammans planerar juristerna sina arbetsuppgifter och stöttar varandra i arbetet. 

Tjänsten är en heltidstjänst. Föreningens kansli är centralt placerat i Stockholms innerstad och består av tio personer. Under nuvarande coronarestriktioner arbetar flertalet medarbetare hemifrån men vi räknar med att kunna återgå till kontorsnärvaro framöver.  

Frågor och ansökan  

För frågor om tjänsten kontakta Anna Larrisjuristanna.larris@fondbolagen.se, eller Fredrik Nordström, vd: fredrik.nordstrom@fondbolagen.se.

Sista ansökningsdag är 20 april. Ansökan skickas till: 

Moa Montero: Moa.montero@fondbolagen.se .