Nyhet Publicerad

Fondbolagens förening välkomnar två nya medlemmar

Fondbolagens förening välkomnar Spiltan fonder och Strand Kapitalförvaltning som nya ordinarie medlemmar i föreningen. Det beslutades vid föreningens styrelsemöte den 19 september.

Spiltan fonder erbjuder såväl aktivt förvaltade aktiefonder som smarta indexfonder och räntefonder. 

”I takt med ett allt mer komplext regelverk fyller Fondbolagens förening en väldigt viktig funktion som stöd för fondbolagen. Det gör att vi på Spiltan Fonder kan fortsätta fokusera på att förvalta våra kunders pengar och leverera en så god avkastning som möjligt i fonderna”, säger Erik Brändström, vd på Spiltan Fonder.                                                  

 

Strand Kapitalförvaltning fokuserar på den svenska marknaden och erbjuder både diskretionär förvaltning och två egna fonder. 

”Strand ville bli medlemmar hos Fondbolagens förening av olika anledningar. Dels är medlemskapet i sig en kvalitetsmärkning, dels valde Strand att bli medlemmar hos föreningen då det under senare år blivit allt fler regelverk att ta del av och anpassa verksamheten till. För att kunna göra detta på ett tillfredsställande sätt har vi känt ett större behov av att göra det tillsammans med andra och genom föreningens samlade erfarenhet och kontaktnät”, säger Marie Anckarman, vd på Strand Kapitalförvaltning.     Fondbolagens förening grundades 1979 och har i uppdrag att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. I dag har föreningen 48 ordinarie medlemsbolag som tillsammans representerar ca 90 procent av fondsparandet i Sverige, samt 14 associerade medlemsbolag.