Nyhet Publicerad

Fondforum – Visar Svanen rätt väg för hållbara fonder?

Den 30 januari höll Fondbolagens förening det första i en ny serie forum där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte. Ämnet för detta fondforum var ”Visar Svanen rätt väg för hållbara fonder?”, om den kommande Svanen-märkningen av fonder.

En märkning kommer att få stor inverkan på både bransch och sparare. Vad mäter kriterierna? Hur kompletterar Svanen andra transparensinitiativ? Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström inledde med att berätta om de initiativ som redan i dag finns för transparens kring hållbarhetsarbete i fonder.

Svanen fondforumMiljömärkning SverigesRagnar Unge och Per Sandell presenterade därefter det utkast till kriterier för en Svanen-märkning av fonder som just nu är på remiss till och med den 27 februari. Svanen har som mål att med kriterierna bidra till att nordiska investerares ägande minskar i verksamheter som inte klassas som hållbara, men också att placeringar i verksamheter med ett hållbarhetsarbete som klassas som gott ökar.

Adam Jacobsson, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, berättade om sin forskning kring erfarenheter från andra miljömärkningar. Sammantaget kan det vara svårt att hitta effekterna kring miljömärkning, konstaterar han. Enligt forskningen kan det till exempel ibland till och med vara så att de som väljer att inte certifiera sig har gjort ett mer gediget hållbarhetsarbete. Detta eftersom det förekommer en risk för att den som erhållit en certifiering slår sig till ro.

Bland de inbjudna talarna fanns även Bo Becker, Program Director, Mistra Financial System vid Handelshögskolan i Stockholm. Bo Becker redogjorde för hur en hållbarhetsmärkning av fonder skulle kunna fungera. Han anser bland annat att hållbarhetsarbete måste få kosta och då måste också de som investerar i fonderna vara beredda att betala.

I det efterföljande panelsamtalalet var diskussionen livlig och där deltog, utöver ovan nämnda, även Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder samt Christina Strand Wadsjö, ESG Investment Specialist på SEB Investment Management. 

Förslagen är ute på remiss till och med den 27 februari 2017.

Presentationer som visades under dagen:

Miljömärkning Sverige, Svanen
Adam Jacobsson
Fondbolagens förening

Detta forum var det första i en ny serie fondforum som fondbolagens förening arrangerar där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte.

Kommande fondforum:

10 februari: Stärkt konkurrenskraft för svenska fonder, med bland andra Ulf Holm, statssekreterare vid Finansdepartementet, utredarna Ann-Christine Lindeblad och Johan Lycke samt representanter för branschen.