Nyhet Publicerad

Fondforum 11 jan: Hur kan marknaden för gröna obligationer utvecklas?

Fondbolagens förening bjuder in till en serie forum där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte.

Regeringens utredare Mats Andersson berättar om sin färska utredning ”Gröna obligationer”. Utredningen ska lämna förslag på hur den gröna obligationsmarknaden kan stimuleras, ta fram exempel på projekt som kan finansieras med gröna obligationer och föreslå vilken information investerare behöver för att fatta bra investeringsbeslut. Hur kan miljönyttan bäst uppnås? Vilka är möjligheterna och riskerna med gröna obligationer? Hur arbetar fondbranschen med frågorna? Detta diskuteras i den efterföljande panelen. 

Program:

  • Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, hälsar välkommen och modererar samtalet.
  • Ulf Holm, statssekreterare Finansdepartementet berättar om regeringens ambitioner för gröna finanser.  
  • Mats Andersson, utredare, presenterar utredningen om Gröna obligationer.
  • Panelsamtal: Mats Andersson, utredare; Magnus Emfel, senior rådgivare finans, Världsnaturfonden; Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv; Helena Lindahl, portföljförvaltare, SPP.

Tid: 11 januari, kl. 9–10.30

Plats: TCO-huset, Linnégatan 14

Frukost serveras från kl. 8.30

Anmälan senast 22 december till:  info@fondbolagen.se