Nyhet Publicerad

Fondforum om framtidens hållbarhetsinfo

Det var ett stort intresse för föreningens Fondforum om det pågående arbetet med en lösning för standardiserad hållbarhetsinformation. Här kan du ta del av seminariet och presentationerna i efterhand.

Fondförsäkringsbolag, fondplattformar och rådgivare kommer alla att ha behov av att på ett enkelt och jämförbart sätt samla in och sammanställa hållbarhetsinformation från fonder. Genom organisationen FinDatEx samarbetar producenter och distributörer på finansmarknaden för att säkerställa att det finns praktiskt användbar standardiserad data att bygga kundinformationen på.

Syftet med seminariet var att sprida information om det pågående arbetet och visa de möjligheter som skapas för aktörer som vill bygga en effektiv och kvalitativ lösning för hållbarhetsinformation.

Program

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, hälsar välkomna.

Sara Mitelman Lindholm, chefsjurist Svensk Värdepappersmarknad
Mifid-kraven på hållbarhetspreferenser vid rådgivning medför nya informationsbehov.

Joakim Alpius, Strategic and Regulatory Development, Handelsbanken
FinDatEx och EET - vad är det och på vilket sätt kan det lösa informationsbehoven?

Sarah Olofsson, Chief Sustainability Officer, Collector Bank
Hur ska fonder och fondförsäkring kunna använda informationsmallarna?

Presentation samt inspelning från Fondforum hittar du här!

Ppt Fondforum 11 november