Nyhet Publicerad

Fondforum: Netto noll – hur långt har Sverige och fondbranschen kommit?

Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson och Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur, diskuterade hur klimatmålen ska uppnås på ett välbesökt Fondforum. Nu går seminariet att lyssna på i efterhand.

I slutet av mars publicerade Klimatpolitiska rådet sin årliga utvärdering av regeringens politik rörande de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om. ”Klimatomställningen har uppnått styrfart, men med nuvarande takt når vi inte målen. Därför behövs det en omställningspolitik
som leder till acceleration,” slår rådet fast. Cecilia Hermansson menar att regeringens nya politik leder till ökade utsläpp i närtid. Hon efterlyser en konkret plan för 2030-målen och att regeringen ska skapa förutsättningar för nollutsläpp 2045. För detta krävs mod av regeringen att kunna hantera de konflikter som uppstår. Det gäller att hålla fram en gemensam målbild och vision, samt att skapa acceptans och samspel med andra samhällsmål. Klimatpolitiska rådet har kommit med tio rekommendationer till regeringen.

Fondbranschens arbete drivs av frivillighet

Pia Gisgård konstaterar att fondbolagens klimatarbete har drivits av branschen själv. Man har gått samman både nationellt och internationellt och skrivit under olika initiativ. Många fondbolag började tidigt med att rapportera enligt TCFD, ett frivilligt ramverk med rekommendationer om rapportering av klimatrelaterad information, för att sen gå över till att sätta egna klimatmål.

60 procent av världens förvaltade kapital har skrivit under Net Zero Asset Managers initiative, berättar Pia. Det handlar om drygt 300 kapitalförvaltare som samarbetar och åtagit sig att stödja målet om netto noll utsläpp år 2050 eller tidigare. Många svenska fondbolag har anslutit sig till initiativet, i Sverige har 50 procent av fondkapitalet, däribland Swedbank Robur, satt mål om netto noll utsläpp från sina fonder redan 2040.

Hur jobbar då fondbolagen för att nå detta mål? För Swedbank Robur och andra fondbolag handlar det mycket om att ha en dialog med bolagen och att vara aktiva med att rösta på bolagsstämmor.

”Här och nu gäller det att identifiera de bolag som behöver ställa om och ha en dialog med dem. Många bolag är i början av sin transitionsresa, det går inte att allokera allt sitt kapital till de bolag som redan ställt om. Vi vill vara med och förflytta den stora bulken av bolag inom industrier som vi även i framtiden kommer att behöva … cement, stål, mat behövs även i framtiden,” säger Pia Gisgård.

Ser en positiv trend

Idag ligger inte alla börsbolag i linje med Parisavtalet, och alla har inte satt mål för sina växthusgasutsläpp, men Pia ser att fler och fler gör det. Investerarna är med och driver på och det finns också en drivkraft hos bolagen själva. Trenden är positiv.

Cecilia Hermansson tycker det är spännande att höra om utvecklingen och frågar hur mycket tålamod man ska ha i sina dialoger med bolagen. Där menar Pia att det kommer till en punkt när ett bolag hamnar på efterkälken och då kommer det inte att skapa ett värde i framtiden. När den tidpunkten inträffar kan dock vara väldigt olika från bolag till bolag.

 

Se det inspelade Fondforumet på YouTube här.

Läs mer:

Klimatpolitiska rådets rapport

Fondbolagens klimatarbete