Nyhet Publicerad

Fondforum: Utsläppsrätter – löser de problemet?

EU:s utsläppshandelssystem är en del av EU:s övergripande klimat- och energipolitik och syftar till att minska koldioxidutsläppen från stora industrier inom EU.

Systemet, kallat European Union Emissions Trading System (ETS), har funnits sedan 2005 och är en av världens största marknader för handel med utsläppsrätter. På detta digitala Fondforum lyssnade vi på Gustav Martinsson, docent och universitetslektor i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet, när han berättade om hur EU:s utsläppsrättsystem funkar. Vilka sektorer omfattas av systemet, och hur fungerar handeln med utsläppsrätter i praktiken?

 

 

Se Gustavs presentation här.