Nyhet Publicerad

Fondhotell en växande trend

I länder som Luxemburg och Irland har s.k. fondhotell funnits länge, sedan ett par år finns de även i Sverige. På ett fullsatt Fondforum* diskuterades detta relativt nya fenomen, och vilka effekter det kan få på den svenska marknaden.

 

 

Från vänster: Erik Lindholm, Johan Hedelin, Thomas Nilsson och Magnus Lekander.

 

Thomas Nilsson, vd på FCG Fonder, inledde med att berätta om hur affärsmodellen för s.k. fondhotell ser ut. Fondhotellet sätter upp en fond från start enligt konstens alla regler, och kan också ta över befintliga fonder. Normalt sett så är det en kapitalförvaltare eller en distributör som initierar uppstarten av fonden. Fondhotellet sköter hela den formella fondverksamheten och tecknar ett samarbetsavtal med förvaltaren om att förvalta fondens medel, eller med en distributör om att distribuera fonden. Fondhotellet ska följa upp den utlagda verksamheten precis som andra fondbolag. 

Fondhotell hjälper till med administrationen

Fondhotellen är ett svar på den ökade regelbördan som fondbolag ställs inför, och där allt fler mindre aktörer upplever att administrativa uppgifter tar allt mer tid från det som är deras egentliga kärnkompetens. FCG har tillstånd att förvalta såväl värdepappersfonder som AIF-fonder, och med tillståndsplikten kommer mycket ansvar, konstaterade Thomas Nilsson. 

Fredrik Nordström, Fondbolagens förening, modererade den efterföljande diskussionen. Magnus Lekander från East Capital representerade kundsidan och framhöll att fondhotell är ett bra sätt att snabbt få upp en verksamhet. Men för de allra flesta aktörer som vill växa tror han att det är ett temporärt steg. 

Erik Lindholm från Finansinspektionen påpekade att begreppet fondhotell inte finns i inspektionens vokabulär utan är till för att visualisera för kunden vad man erbjuder. Från ett regelverksperspektiv är fondhotellen precis som vanliga fondbolag. Fondbolag har ett absolut ansvar för verksamheten både i huset och det man har lyft ut. 

Johan Hedelin från Konkurrensverket påpekade att fondbolagens kostnader för inte minst compliance har vuxit kraftigt under senare år. I den nya världen med ständigt ökande myndighetskrav är fondhotellen en viktig faktor för innovation i branschen. 

Ny associationsrättslig lagstiftning för fonder på önskelistan

I en avslutande diskussion belystes den ökande regelbördan och hur den påverkar konkurrensen i fondbranschen. Johan Hedelin menade att det måste finnas ett gemensamt EU-regelverk som är proportionerligt för att mindre aktörer ska kunna klara sig. Thomas Nilsson höll med och poängterade att det är viktigt för Finansdepartementet att tänka på när man implementerar EU-lagstiftningen i Sverige. Panelen verkade vara överens om att regelverksimplementeringen kan skapa en skev konkurrenssituation som gynnar större aktörer med skalfördelar. Som ett led för att stärka Sveriges konkurrenskraft framfördes också önskemål om en ny associationsrättslig lagstiftning för fonder, liknande den i Luxemburg. 

 

*Fondbolagens förening bjuder in till en serie forum där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte.