Nyhet Publicerad

Föreningen stödjer förslag som minskar risk för greenwashing

Den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA har föreslagit nya regler för när en fond får använda hållbarhetsrelaterade ord i namnet. Fondbolagens förening står bakom många delar av förslaget.

ESMA:s förslag innebär att minst 80 procent av en fond ska ”främja miljörelaterade eller sociala egenskaper” för att fonden ska få ha ett namn som inkluderar ”ESG”, ”grön”, ”klimat” eller liknande begrepp. Om fonden ska få använda ”hållbarhet” i namnet ställs ytterligare krav. Fondbolagens förening tycker att det är viktigt att samma regler för fondnamn gäller på hela den europeiska marknaden. I Sverige säljs många utländska fonder, och om reglerna skiljer sig mellan länderna riskerar konsumenterna att bli vilseledda.

Fondbolagens förenings remissvar:
The Swedish Investment Fund Associations’ reply to ESMAs Consultation Paper On Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related term