Nyhet Publicerad

Föreningens chefsjurist deltar i fondutredning

Finansmarknadsminister Niklas Wykman har nu utsett de personer som ska ingå i utredningen om ett moderniserat regelverk för den svenska fondmarknaden. Föreningens chefsjurist Helene Wall förordnas som expert.

Regeringen har beslutat utreda åtgärder för att stärka den svenska fondmarknadens konkurrenskraft. Syftet är enligt regeringen "att modernisera fondlagstiftningen och göra den svenska fondmarknaden mer konkurrenskraftig och motståndskraftig, och anpassa lagstiftningen till EU-rätten." 

Regeringen har utsett justitierådet Inga-Lill Askersjö till utredare. "Utredningen om ett moderniserat regelverk för att stärka konkurrenskraften och motståndskraften på svensk fondmarknad (Fi 2023:13)" ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2025. 

Statsrådet Niklas Wykman har förordnat följande personer att ingå i utredningen:

 • Mårten Garnau, rättssakkunnig - sakkunnig
 • Anna-Stina Gillqvist, kansliråd - sakkunnig
 • Niklas Lindeberg, kansliråd - sakkunnig
 • Fredrik Bonthron, chefsekonom - expert
 • Emil Boqvist, senior jurist - expert
 • Jessica Edvall, jurist - expert
 • Isabella de Feudis, verkställande direktör - expert
 • Steven Keiser, legal counsel - expert
 • Mattias Laine, rådgivare - expert
 • Jonas Myrdal, kammaråklagare - expert
 • Ulrika Vretendahl, rättslig expert - expert
 • Helene Wall, chefsjurist - expert

Kommittédirektiv från Finansdepartementet