Nyhet Publicerad

Visste du att den första fonden i Sverige bildades redan 1958?

De skidåkande bröderna Ragnar och Gösta Åhlén startade tre fonder under namnet Koncentra. I en av dessa kunde spararna göra löpande insättningar, då via postorder.

Det svenska fondsparandet har sina rötter i 1950-talet. Bröderna Ragnar och Gösta Åhlén, arvtagare till postorderfirman Åhlén & Holm och varuhuskedjan Tempo, bildade 1958 stiftelsen Aktietjänst med syftet att främja aktiesparandet i Sverige. I maj 1958 startade stiftelsen tre fonder under namnet Koncentra. En av dessa var en så kallad öppen fond, vilket innebar att den var öppen för löpande insättningar och uttag och motsvarade dagens investeringsfonder.

Inspirationen kom från USA, där sparande i fonder växt kraftigt på 1940-talet. Det gick dock inte att kopiera den juridiska modellen som användes i USA, det tillät inte den svenska lagstiftningen. I stället användes en konstruktion med tre parter, liknande den fondlagstiftning som hade införts i Västtyskland 1956. Stiftelsen (senare fondbolaget) bestämde vilka tillgångar som skulle köpas/säljas. Andelsägarna ägde tillgångarna. Förvaringsinstitutet förvarade tillgångarna och såg till att stadgarna (senare fondbestämmelserna) efterlevdes.

 

Stiftelsen Aktietjänst förvaltade tillgångarna och gav ut aktiefondsbevis (andel i fondens värde) till dem som investerade i fonden (andelsägarna). Företaget Åhlén & Holm fungerade som generalagent och sålde aktiefondbevisen till allmänheten. Fondernas tillgångar deponerades hos Handelsbanken. I februari 1960 lanserades två nya aktiefonder, Högkoncentra och Lågkoncentra. 

Åhlén & Holm sålde andelar i fonderna direkt samt genom banker och mäklare. Bröderna Åhlén, med sin erfarenhet från postorderförsäljning, lanserade 1964 en tjänst där man månatligen kunde få sig tillsänt en eller flera andelar mot postförskott. 1967 introducerades ett så kallat månadskonto, där insättningar på jämna belopp mellan 50 och 500 kronor kunde göras för inköp av fondandelar. Det nu så vanliga månadssparandet introducerades alltså redan med de första fonderna i Sverige.

1965 startades den andra stiftelsen med syfte att förvalta aktiefonder, stiftelsen Nykterhetsfolkets aktiefonder. Grundare var Sveriges Nykterhetsvänners landsförbund och upplägget var i det närmaste identiskt med Koncentrafonderna. Målgruppen var här medlemmar i förbundet liksom andra med samma inställning i nykterhetsfrågan. Aktiefonden fick namnet A-fonden, till generalagent utsågs Aktie-Ansvar AB. 

1967 bildade Sparbankerna stiftelsen Sparinvest, där det nystartade aktiefondbolaget Robur skötte stora delar av verksamheten. Skandinaviska banken startade samma år Skandifond, som skiljde sig åt från övriga aktiefonder genom att investera i utländska aktier, vilket var ovanligt på grund av dåtidens valutareglering. 

1968 uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 136 miljoner kronor.