Nyhet Publicerad

Fondutbildning för seniorer inom Gilla din ekonomi

Föreningen medverkar aktivt i folkbildningsprojektet ”Gilla Din Ekonomi”, där ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag utbildar olika målgrupper i privatekonomi.

Under april hölls en digital fortbildningskurs i privatekonomi för medlemmar från ett antal seniorförbund: Pensionärernas riksorganisation (PRO), Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG), SKPF pensionärerna  och SPF Seniorerna. Föreningens ekonom Fredrik Hård föreläste om fonder och fondsparande.

Kursen var ett initiativ inom ramen för Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Gilla din ekonomi är det varumärke som används för de gemensamma utbildningssatsningar som nätverket arrangerar. Över 100 olika myndigheter, organisationer och företag samarbetar i frågor om folkbildning i privatekonomi. Syftet är att konsumenter i alla åldrar och över hela landet ska få bättre möjligheter att klara de ökade kraven från samhället på att kunna fatta privatekonomiska beslut. 

Finansinspektionen ansvarar för nätverkets kansli och samordnar det Nationella nätverket för finansiell folkbildning.

Gilla din ekonomi - kunskap i privatekonomi

gilladinekonomi_logo_blany.jpg