Nyhet Publicerad

Förtydligande om indexfonder och aktiva fonder

Fondbolagens förening gick i måndags ut med ett pressmeddelande ”Inga skäl att styra mot indexfonder i premiepensionssystemet”. Uttalandet görs mot bakgrund av att en omstrukturering av PPM nu föreslås, där indexfonder speciellt ska lyftas fram.

I förslaget ska en ny valarkitektur införas i PPM som innebär att om spararna vill välja fonder själva styrs de först vidare till ett antal andra statliga fonder, i andra hand styrs de mot ett nytt steg med indexfonder i ett antal s.k. kategorier, och först i allra sista hand kan de välja även aktivt förvaltade fonder på ett upphandlat fondtorg. Dessutom ska allt kapital från fonder som åker ur upphandlingarna placeras i den ”bästa fonden” i varje kategori enligt en tjänstemannabedömning om inte spararna själva uppfattar förändringen och tar sig tid och väljer om.

Fondbolagens förening har gjort en jämförelse av avkastningen på premiepensionstorget för indexfonder respektive aktivt förvaltade fonder i olika kategorier under olika femårsperioder för att se om det finns tydliga skäl att komplicera valsituationen genom att lyfta fram en viss typ av förvaltning. Jämförelsen visar att indexfonder inte har gått bättre än aktivt förvaltade fonder i premiepensionssystemet. Det är därtill stor skillnad mellan avkastningarna i indexfonderna beroende på vilka index de följer. I PPM är fondernas avgifter kraftigt rabatterade vilket innebär att slutsatser från jämförelsen inte direkt kan appliceras på marknaden i övrigt.

Fondbolagens förening är emot förslaget att införa en komplex valarkitektur som påtagligt försvårar för de sparare som vill välja fonder. Vi uttalar oss inte om huruvida aktiva fonder eller indexfonder är bäst för spararna. Det är just ett val som vi anser att spararna själva bör få möjlighet att fatta beslut om.

Fondbolagens förening vill se ett fondtorg med en stor mångfald av fonder och där spararna själva ska få möjlighet att välja förvaltningslösning. Indexfonder har en självklar plats på ett sådant fondtorg, liksom aktiva fonder, hållbara fonder, tillväxt- och värdeorienterade fonder, branschfonder, småbolagsfonder, fonder som placerar i olika länder, generationsfonder och fonder med särskilda riskmål. Det finns ingen anledning att utforma systemet på så sätt att en viss typ av fonder ges en särställning i PPM – däremot bör Pensionsmyndigheten utveckla sitt stöd till spararna och vidareutveckla digitala fondväljarguider för att underlätta valet för dem som vill välja pensionsfonder själva.