Nyhet Publicerad

Framställning om en moderniserad fondlagstiftning

Föreningen har skickat en framställan till regeringen om behovet att se över fondlagstiftningen så att förutsättningarna att etablera europeiska långsiktiga investeringsfonder, som kan bidra till långsiktiga investeringar och främja en hållbar utveckling i Sverige, förbättras.

Ändringar i den svenska lagstiftningen behövs för att göra den konkurrenskraftig, och för att stimulera investeringar i svenska långsiktiga tillgångar. Även reglerna för börshandlade fonder, ETF:er, behöver ses över för att stärka svensk konkurrenskraft och möta framtida behov.

Idag kan svenska fondförvaltare etablera europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif-fonder) i andra länder, med följd att Sverige går miste om verksamhet och skatteintäkter. Eftersom intresset för investeringar i svenska tillgångar är störst i Sverige och det är kostsamt att etablera fondverksamhet i andra länder finns risk att Sverige går miste om såväl den här typen av fonder som investerare som vill investera i svenska tillgångar.

Läs mer i föreningens framställan.