Nyhet Publicerad

Gott självförtroende och hög riskbenägenhet präglar männens sparande

Grattis alla män på Internationella mansdagen. Vi firar dagen med att belysa männens sparmönster.


När det gäller risknivån i en fond kan en majoritet av männen, 54 procent, tänka sig att ta en högre risk för att få chans till högre avkastning, enligt en undersökning som Fondbolagens förening lät Kantar Sifo Prospera utföra tidigare i år. Bland kvinnorna är det bara en tredjedel som kan tänka sig att ta högre risk och därmed få chans till högre avkastning. Allt beror såklart på tidshorisonten för sparandet, och även på om det finns andra faktorer som kan vara av vikt för den enskilda spararen. Man kan spekulera i varför kvinnor i regel är mindre riskbenägna än män, för så ser det ut i de flesta undersökningar, men hur som helst ger männens beteende dem möjlighet till högre avkastning på lång sikt. 

 
En annan intressant observation är att männen bedömer sin egen kunskap om sparande och privatekonomi som relativt hög. På frågan ”Hur skulle du bedöma din kunskap om sparande och privatekonomi jämfört med andra personer av samma kön som du?” svarade 23 procent av männen att deras kunskap är bättre än genomsnittet. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för kvinnorna som hamnar på 9 procent. 56 procent av männen tycker att de har en kunskap som motsvarar genomsnittet av alla män och 55 procent av kvinnorna tycker att deras kunskap är som genomsnittet av alla kvinnor. Att ha ett gott självförtroende är ingen dum utgångspunkt när man ska sig an privatekonomin. Kanske är det goda självförtroendet hos männen också ett uttryck för att kunskapen är högre hos männen, men det ger undersökningen tyvärr inte svar på. När det gäller förvaltningen av premiepensionen är dock utfallet för män och kvinnor jämlikt.
 
Enkät: Kvinnors och mäns sparande

En annan intressant observation är att männen bedömer sin egen kunskap om sparande och privatekonomi som relativt hög. På frågan ”Hur skulle du bedöma din kunskap om sparande och privatekonomi jämfört med andra personer av samma kön som du?” svarade 23 procent av männen att deras kunskap är bättre än genomsnittet. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för kvinnorna som hamnar på 9 procent. 56 procent av männen tycker att de har en kunskap som motsvarar genomsnittet av alla män och 55 procent av kvinnorna tycker att deras kunskap är som genomsnittet av alla kvinnor. Att ha ett gott självförtroende är ingen dum utgångspunkt när man ska sig an privatekonomin. Kanske är det goda självförtroendet hos männen också ett uttryck för att kunskapen är högre hos männen, men det ger undersökningen tyvärr inte svar på. Vad gäller förvaltningen av premiepensionen är dock utfallet för män och kvinnor enligt Pensionsmyndigheten jämlikt.

Enkät: Kvinnors och mäns sparande