Nyhet Publicerad

Hälften av svenskarna månadssparar i fonder

51 procent av alla vuxna svenskar månadssparar i fonder, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2018. Det visar den fondspararundersökning som föreningen gjort. Totalt har 70 procent av svenskarna ett privat fondsparande.

Fondbolagens förening genomför vartannat år en stor undersökning om svenskarnas fondsparande. Fondspararundersökningen 2020, som presenterades innan sommaren, visar att 51 procent av svenskarna månadssparar. Det är en uppgång från 47 procent 2018 och 46 procent 2016.

Det är något fler kvinnor (52 procent) än män (51 procent) som månadssparar och månadssparandet är vanligare i åldrarna 34-50 (61 procent) och 51-64 (60 procent) än bland yngre och pensionärer. Det vanligaste beloppet att månadsspara är 2000-4999 kronor (29 procent), följt av 1000-1999 kronor (26 procent). Det gäller för både kvinnor och män.

Totalt 70 procent av svenskarna har ett privat fondsparande, bland männen är det 74 procent och bland kvinnorna 66 procent som fondsparar privat. Det vanligaste ändamålet med sparandet är att man vill bättra på pensionen (48 procent) eller ha en buffert (44 procent).

Ta del av mer statistik i Fondspararundersökningen 2020.