Nyhet Publicerad

Intresset att välja fonder i premiepensionen ökar med åldern

Premiepensionsspararnas aktivitet ökar i takt med stigande ålder. Hälften av alla individer mellan 35 och 40 år har gjort ett eget val av fonder i premiepensionssystemet, och för sparare mellan 50-64 år har sju av tio gjort ett eget val.

En siffra som ofta nämns är att endast omkring en procent av de nytillkomna premiepensionsspararna under senare år har gjort ett eget fondval. Den siffran åsyftar de nytillkomna spararna, ofta i 20-årsåldern, och oftast med ett mycket litet kapital, och huruvida de gör ett eget val av fonder till premiepensionen under de första veckorna i samband med att de får sina första årsbesked.

Samtidigt flyttar en stor andel av de premiepensionssparare som har varit med en tid och fått en starkare koppling till arbetsmarknaden sitt kapital ifrån ickevalsalternativet, AP7 Såfa, till en egen fondportfölj. Nedanstående bild visar tydligt att intresset att välja egna fondportföljer ökar med tiden. Hälften av alla individer mellan 35 och 40 år har gjort ett eget val av fonder i premiepensionssystemet. I femtioårsåldern är andelen som har gjort ett eget val uppe i över sju av tio.