Nyhet Publicerad

Kommentar: AP7 i oseriös kampanj

Den 1 november trädde Pensionsmyndighetens nya krav på premiepensionstorget i kraft. Jättefonden AP7 Såfa tar förvånande nog tillfället i akt att gå ut med den vilseledande twitterkampanjen #hejdåblåsare.

”Hej oseriösa fondbolag. Det här är till dig.” skriver AP7 i sin film på twitter, och kommunikationschefen Johan Florén berättar i en ”tråkig information från staten” att ”... lever du inte upp till kvalitetskraven så avregistreras dina fonder under nästa år.” Med rubrik och formuleringar ger myndigheten intryck av att alla sparare som valt de fonder som med de nya reglerna utestängs från fondtorget har blivit blåsta. 

 
Fondbolagens förening är positiva till, och har medverkat till, ett högt konsumentskydd på premiepensionstorget. Riksdagen har också beslutat om ett antal åtgärder för att stärka konsumentskyddet och gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att ta fram en god sed och skärpa kraven på hur fondbolagen agerar på fondtorget. AP7 omfattas inte av dessa nya krav. 
 
Nya krav på ett minsta förvaltat kapital om 500 mkr och en förvaltningshistorik som går tre år tillbaka i tiden stoppar alla små och nya fonder, bra som dåliga. Med den hårda tolkning av reglerna som Pensionsmyndigheten indikerat att de vill tillämpa hade inte heller AP7 kvalificerat för fondtorget efter de omfattande förändringar som myndigheten gjort i sin egen förvaltning genom åren. AP7s förvaltning är inte oseriös men det samma kan man inte säga om den kampanj som myndigheten nu genomför. Genom sitt agerande undergräver myndigheten aktivt förtroendet för det av riksdagen beslutade pensionssystemet och de privata aktörer som bjudits in till att teckna avtal och samarbeta med Pensionsmyndigheten. Därigenom skapas en osäkerhet för de sparare som valt de fonder som nu inte uppfyller de nya kriterierna. 
 
För att säkerställa att spararna har ett bra utbud av fonder att välja bland på premiepensionstorget krävs konkurrens. Vi vågar påstå att den statliga icke-valsjätten AP7 Såfa mår bra av att ha utmanare, och att det bidrar till att fonden ständigt tvingas skärpa sitt erbjudande på så sätt som har skett under åren. AP7 bör som myndighet använda resurserna till att på ett sakligt sätt beskriva sitt eget erbjudande, istället för att lägga spararnas pengar på att sprida en bild av att de som har valt små och nystartade fonder är utsatta för bedrägeri. 

Fondbolagens förening är positiva till, och har medverkat till, ett högt konsumentskydd på premiepensionstorget. Riksdagen har också beslutat om ett antal åtgärder för att stärka konsumentskyddet och gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att ta fram en god sed och skärpa kraven på hur fondbolagen agerar på fondtorget. AP7 omfattas inte av dessa nya krav. 

Nya krav på ett minsta förvaltat kapital om 500 mkr och en förvaltningshistorik som går tre år tillbaka i tiden stoppar alla små och nya fonder, bra som dåliga. Med den hårda tolkning av reglerna som Pensionsmyndigheten indikerat att de vill tillämpa hade inte heller AP7 kvalificerat för fondtorget efter de omfattande förändringar som myndigheten gjort i sin egen förvaltning genom åren. AP7:s förvaltning är inte oseriös, men detsamma kan man inte säga om den kampanj som myndigheten nu genomför. Genom sitt agerande undergräver myndigheten aktivt förtroendet för det av riksdagen beslutade pensionssystemet och de privata aktörer som bjudits in till att teckna avtal och samarbeta med Pensionsmyndigheten. Därigenom skapas en osäkerhet för de sparare som valt de fonder som nu inte uppfyller de nya kriterierna.

För att säkerställa att spararna har ett bra utbud av fonder att välja bland på premiepensionstorget krävs konkurrens. Vi vågar påstå att den statliga icke-valsjätten AP7 Såfa mår bra av att ha utmanare, och att det bidrar till att fonden ständigt tvingas skärpa sitt erbjudande på så sätt som har skett under åren. AP7 bör som myndighet använda resurserna till att på ett sakligt sätt beskriva sitt eget erbjudande, istället för att lägga spararnas pengar på att sprida en bild av att de som har valt små och nystartade fonder är utsatta för bedrägeri. 

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening