Nyhet Publicerad

Kommentar: Stefan Lundberghs förslag innebär sänkta pensioner

Premiepensionsutredaren Stefan Lundbergh har just redovisat sin utredning. Hans slutsatser landar i en målformulering som innebär att den lilla del av den allmänna pensionen som utgör premiepensionen inte ska fokusera på att ge svenskarna högre pensioner.

Premiepensionens fokus ska istället vara att skapa en trygg pension som garanteras av staten. Här missar Lundbergh att titta på helheten. Premiepensionen utgör bara en liten del av den allmänna pensionen, inkomstpensionen står för den absoluta merparten.

Inkomstpensionen är den del av den allmänna pensionen som ger oss stabila pensioner. Premiepensionen, å andra sidan, står för den extra växeln. Att ta bort denna växel skulle ge miljontals svenskar lägre pensioner. Sedan starten har premiepensionen levererat mer än dubbelt så hög avkastning (6,7 procent) som inkomstpensionen (3 procent). Om det fortsätter på samma väg innebär det ca 2 500 kronor mer per månad för en framtida pensionär jämfört med om de pengar som nu sparas i premiepensionen hade gått in i inkomstpensionen.

Det är förvånande att Lundbergh helt vill göra om pensionssystemets ickevalsalternativ AP7 Såfa. Andra utredare har tvärtemot föreslagit en tvångsflytt till denna fond för de sparare som inte med jämna mellanrum förnyar sina val, just på grund av den höga risknivå som fonden har. Lundbergh siktar på en annan målbild som bryter med tanken att premiepensionen ska ge möjlighet till överavkastning. Därmed måste AP7 Såfa bytas ut och istället ersättas med en garanterad förvaltning med lägre risk där staten kan ta ansvar för att pensionerna faktiskt hamnar på en viss nivå.

Många sparare (63 procent enligt en Sifoundersökning Fondbolagens förening beställt) vill ha möjligheten att välja hur premiepensionen ska placeras. Vi kan också se att många av dem som valt PPM-fonder har gjort mycket rationella val: de mest valda fonderna är de med högst avkastning och rating. Fonder som spararna inom PPM får tillgång till för en tredjedel av priset.

Utredaren föreslår en ”inramad valmiljö” med statliga alternativ i form av olika paketlösningar, men det framgår inte hur detta är tänkt att lösas. Det är olyckligt om spararnas möjligheter att själva få bestämma begränsas. Det är inget självändamål att alla sparare ska välja fonder, men systemet bör underlätta och hjälpa de sparare som själva vill placera premiepensionen istället för att låsa in dem i de statliga lösningarna.

Utredaren förespråkar att fondtorget ska få finnas kvar men omgärdas av stränga upphandlingsregler. Alla är överens om att oseriösa aktörer ska bort från premiepensionen. Upphandling kan låta bra, men i praktiken finns det många nackdelar som utredaren inte belyser, vilket också har synts inom tjänstepensionsområdet.

Pensionsmyndigheten har lämnat många förslag på högre krav som stänger dörren för oseriösa aktörer. Styr upp systemet och skärp kraven – men sänk inte pensionerna! Hjälp de sparare som vill välja istället för att bygga nya hinder och försvåra.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening