Nyhet Publicerad

Kommentar till FI:s granskning

FI har analyserat hur fonder som har hållbar investering som mål uppfyller informationskraven. Fondbolagens förening delar FI:s syn att det blir mycket utmanande att utforma informationen eftersom regelverket trätt i kraft innan anvisningarna varit klara.

Vi delar FI:s syn att det är en utmaning för fondbranschen att utforma SFDR-informationen eftersom regelverket trätt i kraft innan de detaljerade anvisningarna varit klara. Fondbolagens förening har försökt överbrygga de oklarheter som finns i regelverket med en informationsstandard, så att spararna ska få en enhetlig och jämförbar information. Vi noterar att FI anser att denna standard har underlättat för spararna.

Hur gränsdragningar och definitioner för s.k. artikel 9-fonder ska göras är otydligt i regelverket. Fondbranschen önskar få vägledning av FI gällande detta, t.ex. gällande vilka verksamheter som ska definieras som hållbara. Fondbolagens förening har i olika sammanhang, och även skriftligen, bett om vägledning. Vi kommer nu analysera om frågorna besvaras i granskningsrapporten och branschen kan få vägledning med hjälp av de tolkningar som görs där. Branschen kommer fortsätta sin samverkan kring hur de nya mallarna ska fyllas i för att uppnå en så stor enhetlighet som möjligt.

Implementeringen av SFDR-regelverket är något som hela den europeiska fondbranschen arbetar hårt med just nu. Vägledning även från EU-kommissionen och Esma välkomnas. Förhoppningen är att tydligheten ska öka framöver. Vi är övertygade om att praxis kommer utvecklas och förbättras med tiden.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening