Nyhet Publicerad

Kommentar till Pensionsgruppens beslut

Nu har riksdagens Pensionsgrupp, med regeringen och allianspartierna, fattat beslut om vilka krav som ska ställas på fonderna i premiepensionssystemet framöver.

Överenskommelsen i Pensionsgruppen innebär att 29 av de 30 förslag som Pensionsmyndigheten har tagit fram genomförs redan den 1 november i år. Efter att ha skickat ut förslagen på remiss har Pensionsgruppen lyssnat på remissinstanserna, och det mest ifrågasatta kravet genomförs inte. Det handlar om kravet på att minst 50 procent av fondernas kapital skulle finnas utanför premiepensionen.

"Vi konstaterar att Pensionsgruppen har fattat ett beslut i syfte att stärka spararnas intresse. De kvantitativa krav som införs minskar dock möjligheten att välja fonder från små fondbolag. Det är viktigt med ett högt konsumentskydd på Pensionsmyndighetens fondtorg, och med de övriga åtgärder som beslutats kommer konsumentskyddet att höjas avsevärt. Inte minst kommer förbudet mot telefonförsäljning vara mycket effektivt. Kravet på 50-procentsregeln hade däremot slagit fel och träffat många av spararnas bästa och mest populära fonder istället", säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Remissvar avseende Finansdepartementets promemoria "Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem"