Nyhet Publicerad

Kommentar till proposition om reformering av PPM

För Fondbolagens förening är det viktigt att det finns PPM-fonder som spararna vid var tid vill välja, som är seriösa och ger bra avkastning.

Vi kan konstatera att regeringen nu driver igenom en politisk idé om att ta bort valmöjligheter och införa hinder för sparare som vill och kan ta eget ansvar för sin premiepension. Ett nytt system med mycket höga krav på de fonder som är valbara har redan införts. Den nu föreslagna reformen syftar till att åtgärda problem som redan är lösta, med stor sannolikhet kommer den istället att skapa nya problem och i slutändan sämre premiepensioner för spararna.

Det är oroande att Lagrådet inte kunnat reda ut om den föreslagna lagstiftningen överhuvudtaget är förenlig med EU-rätten. Rådet konstaterar istället att de varken kan säga att den är förenlig med EU:s upphandlingsregler eller bryter mot dessa, något som regeringens egna expertmyndigheter redan flaggat för. Det ger ingen solid grund för det nya premiepensionssystemet och lagstiftningen kan komma att ogiltigförklaras i rättstvister.

För Fondbolagens förening är det viktigt att premiepensionssytemet fungerar väl. Det ska finnas fonder som spararna vid var tid vill välja, som är seriösa och ger bra avkastning. Spararna ska få hjälp att hitta rätt fonder, och inte hindras i onödan av byråkrati och överförmynderi. Vi kommer naturligtvis att arbeta med den nya upphandlingsmyndighet som ska bildas och bidra till att lösa alla de frågor som kommer uppstå. Vårt mål kommer vara att försöka säkerställa ett så bra system som möjligt för spararna inom ramen för den nya lagstiftningen.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening