Nyhet Publicerad

Konsumenternas Bank- och finansbyrå fyller 30 år

Stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå startades 1994 med syftet att driva en självständig rådgivningsbyrå.

Fondbolagens förening är en huvudfinansiär av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Genom information och vägledning ska stiftelsen hjälpa konsumenter i frågor som rör banker eller andra kreditinstitut samt fond- och värdepappersbolag.

På webbplatsen konsumenternas.se samarbetar Konsumenternas Bank- och finansbyrå med Konsumenternas Försäkringsbyrå för att ge opartisk och kostnadsfri information och vägledning till privatpersoner. Tillsammans tar de också emot tusentals frågor per år via mejl och telefon.

En av byråns viktiga uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på det finansiella området och återföra dessa till myndigheter, företag och branschorganisationer. Bakom stiftelsen står även Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad.

 

header_fondbloggen.png

 

Patrick Rydén, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, gästbloggade häromveckan på Fondbloggen. Läs inlägget här.

I byråns verksamhetsberättelse redovisas de problem som varit aktuella under året. Läs verksamhetsberättelsen för 2023 här.